Notariusz Pruszków
Notariusz

Ile kosztują usługi notariusza?

Przyjęło się, że usługi notarialne nie należą do najtańszych. W rzeczywistości nie do końca jest to prawdziwe stwierdzenie. Wiele w tym zakresie zależy bowiem od rodzaju danej czynności oraz dokładnej wartości jej przedmiotu. Ogólna zasada jest taka, że im wyższa wartość przedmiotu umowy, tym większe będzie wynagrodzenie notariusza. 

Czym jest taksa notarialna? 

Wynagrodzenie notariusza oficjalnie jest nazywane taksą, która podlega bezpośrednio pod przepisy konkretnego aktu prawnego. Chodzi oczywiście o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. 

Notariusze ustalając wysokość swojego wynagrodzenia są związani jego górną granicą. W praktyce oznacza to, że za czynność danego rodzaju nie wolno im zażądać zapłaty, która przewyższałaby stawki określone w powyższym rozporządzeniu. Jeśli tak by się stało, notariusz dopuszcza się naruszenia prawa i podlega zarówno odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej), jak i dyscyplinarnej. 

Podział wynagrodzenia notariusza 

Ustawodawca przyjął dwie metody ustalania wysokości wynagrodzenia notariusza: 

  • uzależnioną od wartości przedmiotu danej czynności, np. wartości sprzedawanego mieszkania lub darowanego majątku, 
  • wynoszącą konkretną, stałą opłatę w przypadku wyraźnie wskazanych czynności, np. sporządzenie testamentu – 50 zł. 

Pamiętajmy, że w każdym przypadku chodzi o maksymalne stawki taksy notarialnej. W praktyce oznacza to, że każdy notariusz może stosować niższe ceny, ale nigdy wyższe.  

Zgodnie z treścią §3 rozporządzenia o taksie notarialnej, maksymalna stawka wynagrodzenia notariusza (ustalona w oparciu o pierwszą metodę wyliczeń) wynosi od wartości: 

  • do 3000 zł – 100 zł; 
  • powyżej 3000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł; 
  • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł; 
  • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł; 
  • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł; 
  • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł; 
  • powyżej 2.000.000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł. 

Taksa notarialna a podatek VAT 

Każdy notariusz jest przedsiębiorcą, który prowadzi określoną działalność gospodarczą. Jest także podatnikiem podatku od towarów i usług, a to z kolei oznacza, że musi płacić VAT. Do każdej dokonanej przez siebie czynności musi więc doliczyć VAT, który na chwilę obecną wynosi 23%.  

Wynagrodzenie notariusza obejmuje jeszcze jeden bardzo ważny koszt – cenę wydanego wypisu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – oryginał każdego aktu notarialnego zostaje zawsze w kancelarii, a po 10 latach jest przekazywany do archiwum właściwego sądu rejonowego. Klient nie otrzymuje więc oryginału takiego dokumentu, lecz jego wypis – pełnoprawną kopię wierzytelną, która posiada taką samą moc jak oryginał.  

Wydanie każdego wypisu również podlega stosownej opłacie, która wynosi maksymalnie 6 zł plus VAT za każdą rozpoczętą stronę wypisu. Oczywiście i w tym zakresie notariusze mogą stosować niższe stawki.  

Najtańsza czynność notarialna 

Tak naprawdę o tym jaka będzie najtańsza czynność notarialna, decyduje zawsze sam notariusz. W praktyce zdarzają się, choć bardzo rzadko, umowy za przysłowiową złotówkę. Najczęściej dochodzi do nich, gdy do kancelarii trafią znajomi prawnika lub rodziny. Notariusz nie może jednak dokonywać czynności dla członków swojej najbliższej rodziny – takie umowy są po prostu nieważne.  

Nie ma więc przeszkód, aby notariusz zastosował 99% rabat na swoje usługi i pobrał przysłowiową złotówkę. Na dłuższą metę jest to jednak dla niego nieopłacalne, więc z takimi przypadkami spotkamy się naprawdę bardzo rzadko.  

Notariusze mogą udzielać upustów w zakresie swojego wynagrodzenia – o tym jak duży będzie rabat w danym przypadku, decyduje wyłącznie prawnik. Pamiętajmy jednak, że nie wolno mu dokonać czynności za darmo lub poniżej 1 zł – taka sytuacja stanowi bowiem naruszenie obowiązującego prawa.